HARTWICKSKA HUSET

HARTWICKSKA HUSET

Våra festlokaler:


Gästabudet

    -    Gammaldags atmosfär

    -    Ljudanläggning

    -    Scen

    -    Filmduk

    -    Litet kök


Katedralen

    -     Fantastisk akustik

    -     5 meter i takhöjd


Gästabudet kan dukas för
upp till 70 sittande gäster


Porslin finns för uthyrning 

Nu

Hartwickska Huset ägs idag av Stockholms stad som sedan slutet av 1960-talet har använt huset för föreningsändamål. Byggnaden är Q-märkt och anses av kulturbevarande myndigheter ha synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Exteriören får därför inte ändras.

Hartwickska Huset är idag en sammanslutning av ideella föreningar och organisationer. Föreningsrådets syfte är att tillhandahålla möteslokaler i Hartwickska Huset, i första hand till föreningsaktiviteter men även till andra organisationer, företag och privatpersoner.

Lokalerna lämpar sig för kurser, styrelsemöten, årsmöten, fester familjehögtider, konferenser och liknande sammankomster. Huset har tolv rum för uthyrning, med plats för 8-70 personer.

Samtliga rum är utrustade med whiteboard, Det finns även möjlighet att använda filmduk, trådlöst Wi-Fi samt en komplett uppsättning middagsporslin genom husets försorg. 

Hartwickska Husets trivsamma lilla café i källarvåningen, med kryssvalv och intim stämning kan även leverera kaffe, thé, kylda drycker, smörgåsar och konditoribitar. Här kan kunderna själva hämta sina förbeställda kaffekorgar och ta med sig upp till mötesrummen.

Möteslokalerna bär sina namn efter personer ur husets historia, bland annat finns här det Hartwickska rummet, uppkallat efter O.C. Hartwig. Det Kiermanska rummet är uppkallat efter Margareta Kierman, husets första dam. Det Sjöbergska rummet har uppkallats efter fröken Elsa Sjöberg som var bosatt i Hartwickska Huset mellan 1895 till 1968.

Här finns vackert bevarade 1700-tals miljöer, dörrar med vackert skurna överstycken, bröstpaneler, stuckaturer och kryssvalv. Hartwickska Huset har tre ingångar. Sankt Paulsgatan 39 A i gatuplan, samt C & D vilka man når via trapporna i stenmuren upp till skolgården vid Maria gamla skola.

Hartwickska Huset är inspekterat och godkänt av brandskyddsmyndigheterna. Brandutrustning och nödutgångar är väl utmärkta enligt gällande regler.

Husets äldsta del byggdes år 1769 av järnhandlaränkan Kierman, som lät inreda det som privatbostad. Hon tillhörde en av stadens mer ryktbara familjer som hade stort politiskt inflytande i kampen mellan hattar och mössor.

1790 byggdes huset om och fick det utseende det i allt väsentligt har än idag. Under denna tillbyggnad tillkom de utskjutande gavlarna mot gården samt den gustavianska entrén från Timmermansgatan. Hartwickska Huset ägdes vid denna tid av bancokomissarien vid Riksbanken O.C. Hartwig, som också givit huset dess namn.

1854 köptes fastigheten med den tillhörande tomtmarken av Maria församling för att användas som skola. Under denna tid var det en kyrklig angelägenhet att ordna med skolundervisning.

Även tjänstebostäder, slöjdstuga och Stockholms stads systuga fanns i huset. Under andra världskriget uppläts delar av byggnaden åt Norska föreningen som på grund av flyktingströmmen behövde stora utrymmen. I huset finns ännu den så kallade Norgestugan.